Current Members in Graduate School

faculty member pic
Faculty Member

Tomoko Yonezawa, Professor


Post-doc Member

Naoto Yoshida, PD (DC2), Gakujo


Doctor Course Student Member

Xiaoshun Meng, D4, Gakujo


Master Course Student Member

Yipeng He, M3

Kaede Ueno, M2

Xin Wan, M1

Naoya Itoh, M1

Yaze Zhang, M0, research student

with Undergraduate Students


B4 members
Yuki Tanaka
Shoko Tsujino
Yoshiki Nakamoto
Shuhei Nagai
Taisei Morishita
Hayao Hirano
Takuma Matsumae
Reika Yokota
Shiori Sasaki

B3 members
Keita Okuda
Hayato Katakawa
Shogo Nakamura
Tsuyoshi Tabata
Yuki Nakahara
Sou Oh
Naoki Hosokawa
Ryuya Morishita
Kenji Nishizawa

Related People

Prof. Kenji Mase, Nagoya University

Dr. Yu Enokibori, Nagoya University

Prof. Noriaki Kuwahara, Kyoto Institute of Technology

Dr. Hirotake Yamazoe, Ritsumeikan University

Dr. Hirotaka Osawa, Tsukuba University

Prof. Irini Giannopulu, Bond University

Prof. Seung-mu Yang, Korea National University of Arts

Prof. Kazuki Joe, Nara Womens University

Almini Members

almini member pic
from Graduate School

Hiroaki Ueda, graduated Master Course

Kunihiko Fujiwara, graduated Master Course

Haruka Mase, (graduated Master Course in Nara Womens University with Prof. Kazuki Joe)

Yosuke Inoh, graduated Master Course

Yusuke Naka, graduated Master Course

Yakari Nakatani, graduated Master Course

Riki Ishino, graduated Master Course

Misato Shiojiri, graduated Master Course

Yuya Yoshida, graduated Master Course

Almini Members (Undergraduate)

almini member pic Ken Ueda, Hikaru Omoto, Yuka Nagata, Yuka Niimoto, Hitomi Nakamura, Ryuta Kakiuchi, Yuki Kajitani, Tomonari Igamoto, Ken Ueda, Manami Higuchi, Takahiro Yamanaka, Yuka Iwata, Kenta Okamura, Kento Yahashi, Ayaka Kawamura, Soma Tanaka, Sana Maekawa, Takuya Furuyama, Sho Furuta, Yuri Fukuda, Junpei Nishinaka, Miyuki Yano, Junichi Izutani, Nanase Ishikawa, Takashi Kato, Hoshito Mitsuyasu, Yusuke Matsui, Mamoru Sai, Yuichi Moriyasu, Arisa Hayashi, Haruka Mase, Hiroki Minato, Taichi Gouda, Saori Umemoto, Yumi Obara, Hiroki Kawaguchi, Kento Kuboshima, Naoya Okamoto, Keisuke Kimura, Kaoru Maeda, Hikaru Furumori, Haruna Tanaka, Keiichiro Nagao, Sho Hanasaki, Ryosuke Matsuoka, Madoka Mizutani, Shota Yanagi, Yuki Ishikawa, Ryota Fuwa, Tomoya Yamana, Yuta Morishima, Keisuke Ando, Tsuyoshi Miyauchi, Xunda Huang, Son Yasuhara.